Nieuws

Persbericht
Het Hand & Pols Netwerk Dordrecht en Omstreken, kortweg “VoordeHand” is een netwerk van eerste lijns fysio- en ergotherapeuten met meer dan gemiddelde belangstelling en kennis over de hand, pols en vingers.
Leden van het netwerk hebben zich geschoold door het volgen van een hand- en polsopleiding en werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Ook volgen de leden van het netwerk de wetenschappelijke literatuur op de voet en wisselen zij onderling regelmatig kennis uit. Dit zorgt ervoor dat de behandeling van uw hand en polsklacht optimaal verloopt.

Vanwege de goede contacten met de verschillende verwijzers (huisartsen, plastisch- en orthopedische chirurgen) kan er snel informatie worden uitgewisseld  waardoor vertraging in het herstel zo veel mogelijk voorkomen kan worden.

Ook weten de deelnemende fysio- en ergotherapeuten de deelspecialisaties van de collega’s en kunnen zo elkaars sterke punten inzetten voor de behandeling van uw hand en polsklacht.