Home

VoordeHand, het Hand- en Pols Netwerk Dordt en omstreken,  is een regionaal 1-ste lijns netwerk van fysio- en ergotherapeuten, die zich gespecialiseerd hebben in klachten aan de hand- en pols. De handtherapeuten van VoordeHand vinden, dat door samenwerking de kennis en de kwaliteit van behandeling verbeteren.  De handtherapeuten van VoordeHand hebben zich allemaal geschoold middels bestaande opleidingen voor handtherapie, cursussen en lezingen.

Het ligt VoordeHand om die kennis in te zetten om optimale zorg te verlenen aan mensen met hand- en pols klachten wat betreft diagnostiek en behandeling. We streven ernaar om daardoor de terugkeer naar zelfstandigheid, hobby, werk en sport beter mogelijk te maken.

U kunt de verschillende locaties direct benaderen, zie daarvoor het tabblad Deelnemers. Maar u kunt ook doorverwezen worden na een operatie of op advies met een verwijzing van uw huisarts of specialist.

VoordeHand voor al uw klachten aan de hand en pols.

DSC_0011011