Malletvinger

Malletvinger: het topje van uw vinger kan niet meer strekken

De malletvinger (hamervinger) ontstaat door een afscheuring van de pees of van de peesaanhechting ter hoogte van het eindkootje van een vinger. Kenmerkend is de buigstand van de vinger en het onvermogen tot actieve strekking.
 De malletvinger kan ontstaan na een gering trauma. Dit kan gebeuren tijdens het sporten, maar het kan ook optreden bij dagelijkse activiteiten zoals bijvoorbeeld bed opmaken.
 Het is zinvol met röntgenonderzoek onderscheid te maken tussen een malletvinger welke wordt veroorzaakt door een peesafscheuring of door een botbreukje. 
Als er een relatief groot botfragment te zien is, kan een operatie soms noodzakelijk zijn.