Ganglion van pols of hand

Ganglion van pols of hand: een knobbel op uw hand

Een ganglion is een uitstulping van het gewrichtskapsel of peesschede, gevuld met synoviale (geleiachtige) vloeistof. Vaak rond de pols op de handrug, maar soms ook aan de andere zijde.
U heeft een duidelijk zichtbare knobbel op hand of pols. Bij twijfel van de diagnose kan de huisarts een punctie doen. Behandeling is vaak niet noodzakelijk. Bij hinder of cosmetische bezwaren kan het ganglion worden leeggezogen met een naald. Bij veel hinder en/of pijn wordt soms een operatie gedaan.
ganglion